Pravidla CZwizzards

Ahoj všem nově příchozím naše pravidla jsou:

Chování v klanu/chatu

Dodržujte pravidla slušného chování.
Chovejte se slušně k ostatním členům klanu.
Respektujte zprávy v inboxu a informace na chatu zaslané Leadrem a Co-leadery.
Reagujte na zprávy v inboxu a na chatu směřované na vaší osobu.
Zákaz vstupu do klanu kvůli náboru do jiného klanu.
Za nedodržení techto pravidel může následovat vyhození z klanu

Neaktivní hráč

Za neaktivního hráče je považován hráč, který v obbdobí 30 dnů (od pondělí do neděle, než se vynuluje donate)

– Nemá přijaté žádné jednotky v clan castlu (CC)

– Neposlal ostatním žádné jednotky

– Není během tohoto období 14 dnů zařazen v žádné lize

– Nepomáhá ve válce

Neaktivní hráči budou automaticky vyřazeni z klanu.

Za neaktivního hráče je dále považován hráč, který se aktivně nezůčastní tří po sobě jdoucích válek.

Za neaktivního hráče je považován i takový hráč, který nesplní povinnost dvou útoků bez předchozí omluvy.

Žádosti o donate

– Vždy uváděj co požaduješ, pokud neuvedeš co chceš, může ti být posláno cokoli

– Udržuj pokud možno vyrovnaný poměr donatu dal\bral

– Maximální povolený poměr donatu dal\bral je 1:2

– Nejdřív pošli donate ostatním, až poté pošli žádost

Toto neplatí pro donate před bitvou ve válce

Pravidla pro válku klanů

Ve válečné mapě zasílají donate pouze hráči, kteří mají Draka 3* a více nebo jednotky 5* a více.
Ve válečné vesnici je povinné dat clan castle do prostředka vesnice a to samé platí pro town hall.
Donate ve válečné mapě je na obranu – tj. posílat pouze luky, wizardy, valkyrie, draky pokud Leader, Co-leadeři neuvedou jinak.
Při žádosti o donate před bitvou ve válce uvádějte, že se jedná o požadavek do války – dostanete nejlepší možné jednotky
Vyřazení z klanu

O vyřazení z klanu rozhoduje Leader a Co-leadeři (vždy musí souhlasit většina)

V závažných případech může Leader/Co-leader vyřadit hráče bez dohody s ostatními, musí však následně ostatním zdůvodnit.

V klanu platí pravidlo 2 krát a dost. Při prvním porušení těchto pravidel bude hráč upozorněn, při dalším porušení bude vyhozen z klanu.

Povýšení na Eldera/Co-leadra

O povýšení na Eldera rozhodují Leader a Co-leaderi.
O povýšení na Co-leadera rozhodují opět Leader a Co-leaderi a dotyčný musí mít důvěru všech jmenovaných.
Na Eldera může být povýšen hráč, který:
– Dosáhl levelu 60, nebo

– Má kladný poměr donatu a hodnota odeslaných jednotek je víc jak 1200 a tento poměr udržuje. Pokud nebude poměr donatu udržovat i v dalších obdobich, může mu byt hodnost odebrána.

– Má důvěru Leadera a Co-leadrů

– Bojuje ve válkách ve prospěch klanu ve snaze získat co nejvíce hvězd a vybírá adekvátního soupeře dle svých možností, nebo

– Je členem klanu minimálně 3 měsíce, nebo

– Pravidelně dotuje ostatní hráče, dle jejich požadavků a aktivně

pomáhá slabším hráčům

David 2017