Čarodějka

hladina náklady na vývoj trvání Poškození / s životů náklady Labolatoř -Lvl.
1
50 Schaden.png
270 Hitpoint.png
250 tmavé Elixir.png
2
75.000 tmavé Elixir.png
10 dní
60 Schaden.png
300 Hitpoint.png
350 tmavé Elixir.png
7
3
160000 tmavé Elixir.png
14 dní
70 Schaden.png
330 Hitpoint.png
450 tmavé Elixir.png
9

povoláno kostlivců

hladina Maximální počet skeletu obrození číslo revival
1 6 6 sec. 3
2 8 6 sec. 4
3 10 6 sec. 5